Is het nuttig om voor 31 december 2014 je te registreren voor de blackbox?

Binnen minder dan een maand start de officiële registratieperiode voor de invoering van de geregistreerde kassa met blackbox.

 Elke horecaonderneming die meer dan 10% van zijn omzet haalt uit het serveren van bereide maaltijden die ter plaatse worden geconsumeerd, is verplicht zich tussen 1 januari 2015 en 28 februari 2015 bij de FOD Financiën te registreren.

Wanneer u zich dan registreert, krijgt u een datum waarvoor u geacht wordt het kassasysteem in uw zaak te installeren (30 juni, 30 september of 31 december 2015). Verschillende ondernemers stellen ons dezer dagen de vraag of het nuttig is vóór 31 december 2014 te registreren om te vermijden zo een deadline te krijgen. Dit is echter niet echt nodig. We zetten u op een rijtje hoe de invoering in 2015 zal gebeuren. Deze informatie is bevestigd door de FOD Financiën.

Zowel oud-minister van Financiën Koen Geens als staatssecretaris Elke Sleurs kondigden een periode van “administratieve tolerantie” aan in 2015. Dit betekent concreet dat de FOD Financiën de implementaties opvolgt, maar niet bestraffend zal optreden. Sancties gebeuren pas in 2016 en enkel voor zaken die vanaf 1 januari 2016 niet in orde zijn. In feite zal in 2015 dus niet opgetreden worden tegen zaken die in de loop van 2015 niet tijdig hun kassa hebben geïnstalleerd. Wel zal opgetreden worden tegen zaken die op 1 januari 2016 niet in orde zijn.

Concreet betekent dit dat er geen verschil is tussen nu vrijwillig registreren dan wel officieel registreren in januari/februari 2015. Ook als u in 2014 registreert, ontvangt u in maart of april 2015 van de FOD Financiën via brief de datum waarop u geacht wordt (in 2015) over een actief geregistreerd kassasysteem (GKS) te beschikken. Een actief GKS betekent een geïnstalleerd systeem dat met de VSC-kaart werd geactiveerd en in gebruik genomen. De FOD Financiën kondigt controles aan bij diegenen die zich niet voor 28 februari 2015 registreren.

Wanneer u in 2015 dus de datum krijgt waarvoor u de kassa moet activeren (30 juni, 30 september, 31 december) dan zal u er niet onmiddellijk op aangepakt worden, indien u dit niet tijdig in orde brengt. Pas vanaf 1 januari 2016 kunnen echte sancties volgen. Horeca Vlaanderen raadt u wel aan om zeer voorzichtig te zijn. We verwachten een enorme toeloop bij de kassaleveranciers. Als u wil vermijden op 1 januari 2016 geen actieve kassa te hebben, dan houdt u zich best aan de door de overheid gesuggereerde timing. Als de kassaleveranciers niet tijdig kunnen leveren, kan u dan in 2016 inroepen dat u als een goed huisvader heeft gehandeld. Indien u wacht tot het laatste ogenblik om te bestellen, zal u bij een eventuele controle geen verhaal hebben. 

Vrijwillige registratie in 2014 is enkel nuttig als u nog voor 1 januari 2015 een kassa zou activeren om in het eerste kwartaal van 2015 van de maatregelen van het Horecaplan gebruik te maken. 

Om niet in de problemen te komen bij registratie, raadt FOD Financiën u aan na te gaan of uw gegevens in de KBO kloppen. Om u te kunnen registreren, moeten al uw vestigingen juist geregistreerd zijn in de KBO én moet u in de KBO gekend zijn als vertegenwoordiger van uw onderneming. Ervaring van de FOD Financiën leert dat dit bij velen onder u een probleem is. Het neemt enige tijd in beslag om de correcte gegevens door te geven aan de KBO én deze gepubliceerd te krijgen. Pas dan kan u zich registreren voor het GKS. Meer informatie hierover vindt u op de website van Financiën

Bovenstaande tekst hebben wij ontvangen van Horeca Vlaanderen

home
portaal
Tel +32 (0)59 50 48 20
Fax +32 (0)59 70 60 19
Erkenning BIBF : 70147972
E-mail informatie@ostenddata.be