Wees niet te spitsvondig als traiteur!

In een recente beslissing verduidelijkt de BTW nogmaals het verschil tussen een zuivere levering van spijzen en dranken en een cateringdienst. Nieuw hierbij is vooral dat de BTW nu ook de aandacht vestigt op het feit dat er ter zake sprake kan zijn van misbruik...!

Het belang van het onderscheid

Het verschil in btw-tarief

Catering is een dienst! Wie in een volledige catering voorziet, verricht een dienst en geen levering. Er moet in zo’n geval dan m.a.w. 12% btw aangerekend worden op de maaltijden en 21% btw op de verstrekte dranken.

Bij loutere levering is 6% btw mogelijk. Ook niet op alles wat er dan geleverd wordt, dus. Zo is het btw-tarief voor alcoholische dranken steeds 21%, net zoals voor bepaalde luxeproducten zoals kreeft, oesters, kaviaar, enz.

Het verplichte btw-bonnetje en/of de geregistreerde kassa in de toekomst

Niet nodig bij een loutere levering. Dat spreekt voor zich. Voor de levering van eten en drank is er in principe wel een factuur vereist, maar ook niet meer dan dat. Het is immers geen restaurant- of cateringdienst en dus moet er geen btw-bonnetje gegeven worden of moet er niet gewerkt worden met de geregistreerde kassa of zgn. black box.

Voor cateringdiensten wel vereist! Een traiteur zal dus evenzeer met een black box moeten werken als de omzet van zijn cateringdiensten, exclusief de bijbehorende dranken, minstens 10% bedraagt van zijn totale horecaomzet. Ook daarvoor is het dus uiterst belangrijk om te weten of hij nu cateringdiensten verricht of niet.

Let op 1! Zodra een traiteur die 10%-grens overschrijdt en met zo’n black box moet werken, moet hij ook zijn loutere leveringen van eten en drank registreren met die kassa.

Let op 2! Een traiteur die die 10%-grens niet overschrijdt, moet geen black box hebben, maar blijft dan wel verplicht om een btw-bonnetje uit te reiken voor zijn cateringdiensten.

Is de btw aftrekbaar of niet?

Bij een cateringdienst? Neen! Dat staat dan immers gelijk met een restaurantdienst en daarop is de btw niet aftrekbaar (art. 45, §3, 3° W.Btw) .

Bij een gewone levering? Dan mogelijk wel. Dat is bv. het geval bij een personeelsfeest waarbij de traiteur het eten en de drank levert en het personeel van het bedrijf zelf instaat voor de bediening.

Let op! De btw op de geleverde sterkedrank is ook dan niet aftrekbaar.

Wanneer is er dan sprake van een restaurant- of cateringdienst?

Verschil tussen catering- en restaurantdienst?

De plaats van het gebeuren. Een klassieke restaurantdienst vindt inderdaad plaats in de lokalen van de dienstverrichter, zijnde de restaurantuitbater. Een traiteur die een cateringdienst verstrekt daarentegen, doet dat niet bij hem op het bedrijf, maar doorgaans bij de klant zelf, bv. in een onderneming, bij de overheid, enz.

Onderscheid zonder verder belang? Eigenlijk wel, ja. In beide gevallen is er immers 12% btw verschuldigd op de maaltijden en 21% btw op de dranken. Verder moet er in beide gevallen ook een btw-bonnetje uitgereikt worden en in de toekomst moet er principieel gewerkt worden met een black box.

Verschil tussen catering en levering?

Bijkomende diensten of niet? Dat is het cruciale onderscheid tussen beide. De definitieve toon ter zake werd daarbij gezet door het Europees Hof van Justitie in het zgn. Manfred Bog-arrest (HvJ, 10.03.2011, in de zaken C-497/09, C-499/09, C-501/09 en C-502/09, inzake Manfred Bog, e.a.) .

De activiteiten van een partyservice werden daarbij nl. als een dienstverrichting aanzien, gelet dat er veel meer gebeurde dan het louter leveren van het eten en de dranken.

Welke bijkomende diensten? Dat is in de eerste plaats zorgen voor bediening uiteraard, maar dat is lang niet alles. Ook de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur voor het verbruik ter plaatse zoals tafels, stoelen, borden, bestek, enz. maken van een levering een cateringdienst. Een traiteur die bereide maaltijden levert en tegelijkertijd bij de klant zelf instaat voor de bediening, de tafels, borden, enz. verzorgt dus zonder meer een cateringdienst, aldus de Btw (Btw-beslissing E.T. 100.714, 24.06.2014) .

Wanneer is het zeker een levering? Kortweg, als er geen materiële tussenkomst meer gebeurt bij de klant zelf. Als er m.a.w. alleen al dan niet bereide maaltijden geleverd worden, dan is er uiteraard geen sprake van een cateringdienst.

Niet kunstmatig opsplitsen! Hier wordt nu inderdaad zeer duidelijk voor gewaarschuwd. Als een traiteur een dochterbedrijf opricht met als enige activiteit het opdienen van de maaltijden van het moederbedrijf, dan is er mogelijk sprake van misbruik, aldus de Btw.

De enige bedoeling is dan immers om de traiteur zo veel mogelijk te laten factureren tegen 6% btw en het dochterbedrijf voor haar opdienactiviteit een beetje tegen 21% btw, terwijl het duidelijk is in zo’n geval dat het gaat om één grote cateringactiviteit.

De levering van maaltijden die gepaard gaat met een materiële tussenkomst bij de klant zoals een bereiding ter plaatse, het opdienen, enz. is doorgaans geen levering, maar een cateringdienst tegen 12% en 21% btw. De levering en de bijkomende diensten eerder kunstmatig opsplitsen, kan bovendien fiscaal misbruik zijn, aldus de Btw.

 

Bron: Tips & Advies – BTW – 22.08.2014

home
portaal
Tel +32 (0)59 50 48 20
Fax +32 (0)59 70 60 19
Erkenning BIBF : 70147972
E-mail informatie@ostenddata.be