Geregistreerde kassa: Wat indien je onder de 10% regel blijft

Geregistreerde kassa met black box: Wat indien lager dan de 10% regel

De verplichting om een geregistreerde kassa met black box in te voeren zal de sector veranderen en roept nog heel wat vragen op. Vanaf 01.01.2015 reikt een horeca- uitbater of cateraar ofwel - een GKS (geregistreerd kassa systeem) -ticket uit (boven de 10% regel) ofwel - btw-bonnetjes (onder de 10% regel).

In januari 2015 maakt elke horeca uitbater een berekening voor het voorbije kalenderjaar en dit om vast te stellen of je al dan niet boven de 10% regel uitkomt.

Indien u onder de 10% regel blijft: Dan moet u vanaf 01.01.2015 een btw-bonnetje uitreiken voor de ter plaatse verbruikte maaltijden en de daarbij genuttigde dranken. Alle maaltijden die vallen onder het btw-tarief van 12% zijn maaltijden die ter plaatse verbruikt worden. (bijvoorbeeld: een zakje chips is geen maaltijd die ter plaatse wordt verbruikt, een bordje kaas in principe wel.)

Het btw-bonnetje mag u vervangen door een volledige factuur voor zover u deze factuur aan de klant uitreikt op het tijdstip waarop de dienst is beëindigd. ls uw klant een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon is, moet u, naast het btw-bonnetje, steeds een volledige factuur uitreiken. De dubbels van de btw-bonnetjes moeten bewaard worden. U houdt ook een dagontvangstenboek bij waarin u dagelijks de nummers noteert van de btw-bonnetjes die u die dag uitreikte.

U kan echter vrijwillig overgaan tot het gebruik van een geregistreerd kassasysteem. in dit geval zijn de verplichtingen die gelden voor inrichtingen die regelmatig maaltijden verschaffen om ter plaatse te worden verbruikt, ook op u van toepassing.

home
portaal
Tel +32 (0)59 50 48 20
Fax +32 (0)59 70 60 19
Erkenning BIBF : 70147972
E-mail informatie@ostenddata.be