Fiscaliteit

De zware Belgische fiscaliteit noodzaakt de beste fiscale adviezen en begeleiding. Dit verondersteld een ernstige fiscale planning en optimalisatie. Wij verdedigen dan ook uw belangen bij alle fiscale controles (zowel directe als indirecte) en zorgen voor een tijdige en correcte invulling van al uw fiscale verplichtingen.

Gebruik makend van de maandelijkse of driemaandelijkse gegevens (zie boekhouding) wordt er dus voortdurend een evaluatie gemaakt van de fiscale implicaties. Ook wordt er in de loop van het jaar een simulatie gemaakt van de te verwachten belastingen zodat ook daarop kan geanticipeerd worden via voorafbetalingen. 

 

Belastingsaangiften : PB, VenB, BNI en RPB

 

Bespreking en mogelijke optimalisering van uw aangiften aan de hand van uw boekhoudkundig resultaat

Bij vennootschappen wordt de algemene vergadering voorbereid en besproken in ons kantoor.

Alle aangiften worden na voorbereiding en controle zoveel mogelijk elektronisch ingediend. (Tax-on-Web, Bizztax, Finprof, BelcoTaks, Intervat, Myminfin, jaarrekeningen e.a.).

U beschikt via onze DMS (Document Management Systeem) online over alle documenten en aangiften. 

 

Belastingcontroles : directe en indirecte

 

Begeleiding en verdediging bij controle door het A.O.I.F (Administratie van de Onderneming en Inkomstenfiscaliteit), de O.D.D. (Opsporing en Documentatie Dienst) en de B.T.W (Belasting over de toegevoegde waarde).

Bespreking en antwoorden op “Vraag om inlichtingen” ; “Bericht van wijziging”; “Taxatie van ambtswege” zowel schriftelijk als mondeling binnen de vastgelegde termijnen.

Opstellen en begeleiden van mogelijke bezwaren tegen de opgemaakte taxaties. 

Nazicht en bespreking van uw berekeningsnota.