Boekhouding

Een boekhouding is niet alleen essentieel voor de belastingsadministratie maar moet in de huidige economische context een waardevol beleidsinstrument zijn. Dit moet kunnen gerealiseerd worden zonder dat het al te veel tijd in beslag  neemt. Dankzij de correcte informatie kan men zowel het financiële als het management aspect op de voet volgen. Daar komen wij tussen om u zoveel mogelijk werk te ontnemen zodat boekhouding geen last maar een volwaardig en betaalbaar beleidsinstrument kan worden.

Wij verzorgen Uw boekhouding :

 

U kunt alle boekhoudkundige stukken (aan en verkoopfacturen, bankuittreksels, kasstukken enz.) maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks binnen brengen. Wij beschikken ook over een interne ophaaldienst indien nodig.

Alle stukken worden door ons verwerkt binnen de kortst mogelijke tijd.

Op vooraf overeengekomen perioden worden bruto winstberekeningen, omzet en evolutierapporten aan u bezorgt en besproken. Tussentijdse- en vergelijkende balansen kunnen ten allen tijde opgemaakt worden.

Alle nodige BTW en fiscale documenten worden opgemaakt, uitgerekend en tijdig aan de administratie overgemaakt.

Bij de controle en verwerking van uw data worden alle documenten aan de administratie overhandigd.  

 

U doet zelf uw boekhouding :

 

U verwerkt zelf al uw documenten met uw eigen programma op uw eigen PC of notebook. Maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks bezorgt u ons een proef, saldibalans en historiek van de algemene rekeningen zodat wij de nodige correcties en analyses kunnen maken voor een correcte boekhoudkundige en fiscale opvolging.

Na verwerking zorgen wij voor regelmatige opmaak van bruto winstberekeningen, omzet en evolutie rapporten.

Na verwerking van uw data kunnen tussentijdse en vergelijkende balansen  opgemaakt worden.

Na controle en verwerking van uw data worden de nodige BTW en fiscale documenten opgesteld, uitgerekend en tijdig aan de administratie overgemaakt.

 

Online boekhouding (Exact-on-Line) :

 

Veiligheid : Uw toepassing en uw gegevens worden optimaal beveiligd door een professioneel beheer van de server. (Firewalls, back-ups en permanent upgrade van Uw toepassing). 

Kostenbesparend : U hoeft zelf niet meer te investeren in dure hardware en software, een eenvoudige PC of notebook met een internetverbinding volstaat.

Flexibiliteit : U kan uw boekhouding bekijken op iedere plaats waar een PC of Notebook met internet verbinding beschikbaar is.

Onderhoudsgemak : Het onderhoud van het systeem (updates, upgrades enz...) gebeuren automatisch. Zonder dat u als gebruiker er iets van merkt, worden onderhoudstaken voor u uitgevoerd. Deze taken worden uitgevoerd na de kantooruren.

Online documenten : Indien u opteert voor het inscannen van al uw documenten hebt u dus ook online copies ter beschikking via de computer.